heading

Terapeuti a lektori

Mgr. Daniela Žoldáková

Skenarterapeutka - klasická skenar terapia podľa školy Prof. A. Revenka a Dr. J. Gorfingela.

Lektorka Skenar Akadémie Slovensko pod vedením MUDr. Natálie Sabovej a prof. Alexandra Revenka

Access Bars praktikantka

Absolventka Etherikos psychológie

Žiačka Dr. Nicholasa Demetryho M.D., amerického holistického psychiatra a terapeuta

Žiačka Školy Shiatsu Zuny Vesan Kozánkovej - letné školy shiatsu, shiatsu v piatich premenách energie.

Absolventka mnohých sebavzdelávacích a pohybových kurzov zameraných na sebapoznávanie, pohyb a tanec - učitelia Zulma Reyo - Zulma Reyo School of Consciousness Maria Demetry, Zola Dubnikova, Olga Lidia Kozlowska, Anne Expert, Vladimír Michalko a ďalší.

Žiačka konštelačného výcviku pod vedením psychológa Dr. Arnolda Polivku

www.danza.sk
0915 979 882
danza.daniela.zoldakova@gmail.com

MUDr. Anna Kocáková

Lekárka s dlhoročnou praxou v ambulancii praktického lekára pre dospelých

Žiačka Dr. Nicholasa Demetryho M.D.

Absolventka školy Tradičnej čínskej medicíny v Prahe

Žiačka školy Klasickej čínskej medicíny u lektora Juraja Jaseňa

Absolventka a praktikantka Francúzskej homeopatickej školy

Absolventka a terapeutka Cesty od Brandon Bays

Absolventka Etikoterapie u Vladimíra Černáka

Žiačka konštelačného výcviku pod vedením psychológa Dr.Arnolda Polivku

Access Bars Praktikantka

Absolventka aj lektorka mnohých sebavzdelávacích a sebarozvojových kurzov

0903 941 522
annakocakovamudr@gmail.com

Ing. Andrea Molčáková

Absolventka intuitívnej pedagogiky pod vedením zakladateľov intuitívnej pedagogiky Pär Ahlbom a Merete Lövlie

Absolventka Montessori kurzov

Vedie intuitívne hry pre deti aj pre dospelých

Pôsobila ako učiteľka Materskej školy, viedla Vzdelávaciu skupinu pre deti 1. - 5. Ročníka.

Absolventka Etherikos psychológie Dr. Nicholasa Demetryho

Absolventka školy Pytagoras numerológie

Absolventka Bakovej školy numerológie

Žiačka konštelačného výcviku pod vedením psychológa Dr.Arnolda Polivku

Access Bars lektorka, Access Facelift lektorka, ESSE praktikantka, praktikantka Francúzskych masáží z dielne Federácie 5 kontinentov.

Centrum zdravého života s.r.o.
www.andreamolcakova.sk
0904 362 658
molcakova.andrea@gmail.com